Szkolny konkurs „Stroik wielkanocny”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, który ma na celu rozwijanie  kreatywności, twórczego myślenia wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej  tradycji świątecznej.

CEL KONKURSU: – Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi ,edukacja młodzieży w  zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych   elementów związanych z  obrzędowością ludową, pobudzenie  aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, prezentowanie swoich osiągnięć twórczych w dziedzinie plastyki na forum szkoły.

REGULAMIN KONKURSU
Przedmiot konkursu- stroik świąteczny.
Każdy klasa powinna dostarczyć przynajmniej jeden stroik
Każdą pracę należy  zaopatrzyć w  metryczkę z następującymi danymi: imię, nazwisko, klasa.
Prace należy składać w bibliotece  szkolnej.

Praca należy dostarczyć do 11  kwietnia  2012 do p. Sylwii Drążkowskiej-Murak, p. Marty Przybylskiej lub do biblioteki szkolnej.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 12  kwietnia  2012r.
JURY BĘDZIE ZWRACAŁO UWAGĘ NA oryginalność kompozycji, estetykę wykonania, wykorzystanie materiałów naturalnych, wkład  pracy oraz samodzielność  wykonania.Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.