WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/11/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu drzwi wejściowych wraz z montażem


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
ROL-MOD Maciej Modrzyński

Papowo Biskupie 10, 86-221 Papowo Biskupie

5569,11 6850,01 100

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

 

ROL-MOD Maciej Modrzyński, Papowo Biskupie 10, 86-221 Papowo Biskupie