POSTĘPOWANIE NR 02/11/2023 w trybie zapytania ofertowego na zakup drzwi wejściowych wraz z montażem


Data  24.11.2023r.

 

postępowanie nr 02/11/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

  1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest zakup drzwi wejściowych wraz z montażem

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2.1 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

 

PLIKI DO POBRANIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy

załącznik nr 2 – kosztorys

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

Załącznik nr 1 do kosztorysu – zakres prac