WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 04/12/2023 w trybie zapytania ofertowego na zakup komputera przenośnego


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 

l.p. Nazwa oferenta Cena brutto
1 InfoHelp24, ul. Szkolna 4/26, 86-200 Chełmno 6700,00
2 BITLAND, ul. Młyńska 7, 86-200 Chełmno 6826,50
3 Kubicom, Klamry 39d, 86-200 Chełmno 6765

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

InfoHelp24, ul. Szkolna 4/26, 86-200 Chełmno