WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 05/12/2023 w trybie zapytania ofertowego na zakup kamer IP do monitoringu wizyjnego wraz z usługą rekonfiguracji monitoringu


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

l.p. Nazwa oferenta Cena brutto
1 InfoHelp24, ul. Szkolna 4/26, 86-200 Chełmno 27 100,00
2 BITLAND, ul. Młyńska 7, 86-200 Chełmno 28 471,27
3 Kubicom, Klamry 39d, 86-200 Chełmno 30 135,00

 

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

InfoHelp24, ul. Szkolna 4/26, 86-200 Chełmno