Projekt 3D


Finaliści ogólnopolskiego Konkursu 3D Droga do Przyszłości  ukończyli swoją pracę. Założenia były bardzo ambitne i wymagały sporego wkładu pracy. Zespół podzielił się zadaniami i powstał nowy świat Stella Futura, który w całości został wydrukowany na drukarkach 3D. Autorami i wykonawcami projektu są uczniowie klasy pierwszej technikum grafiki i poligrafii cyfrowej: Wojciech Wołoszyn, Radosław Pawski, Michalina Plewińska, Daria Skowrońska i Kacper Gróbski.

Teraz pozostaje oczekiwać cierpliwie na wyniki.

A tak Konkurs opisują organizatorzy:

Drugi etap Ogólnopolskiego Konkursu Droga do Przyszłości to przestrzeń projektowa, w której uczniowie szkół ponadpodstawowych pokażą świat przyszłości w 3D. Naszym celem jest zachęcenie do stosowania technologii przyszłości w praktyce. Jedną z takich technologii, która ma olbrzymi potencjał i obecnie jest wykorzystywana w wielu dziedzinach życia i nauki jest druk 3D.

Biorąc udział w konkursie wejdziecie w przestrzeń, gdzie nie tylko „przeniesiecie się w przyszłość”, ale rozwiniecie nowe umiejętności i kompetencję. Droga do przyszłości to miejsce, gdzie będziecie mogli pokazać waszymi oczami jeden z czterech obszarów, z którymi spotkamy się w przyszłości: światy alternatywne, zawody przyszłości, ekoinnowacje i inteligentne miasto/wieś.