WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/03/2024 w trybie zapytania ofertowego na zakup wyposażenia do sal


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

l.p. Nazwa oferenta Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 6
1. BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz 7914,08 1555,00 3990,00 1293,43 320,00 7635,07
2. Comp-Office s.c.

Ul. Żurawia 25, 86-005 Murowaniec

8174,37 1637,13 4452,60 1369,64 328,67 7949,92
3. A.F.E Pentap, ul. Śródmiejska 1, 64-920 Piła 8430,54 1686,97 4452,60 1613,39 351,24 8275,53

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

Część 1, 2, 3, 4. 5 i 6 – BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto