WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/04/2024 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego – usługa polegająca na pocięciu, oklejeniu i zamontowaniu płyt meblowych na ścianach w budynku internatu (stołówka, sala konferencyjna oraz hol do półpiętra)


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

l.p.

Nazwa oferenta

Cena brutto

1. PERFEKT-MEBLE, Piotr Szymański, Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno 35 000,55 zł
2. DOMEL, Krzysztof Domachowski, Zegartowice 3/3, 86-221 Papowo Biskupie 39 987,67 zł

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

PERFEKT-MEBLE, Piotr Szymański, Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto