Sukces młodzieży z Grubna


28 lutego 2012 roku w Papowie Biskupim odbył się wojewódzki finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zorganizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Współorganizatorem finału był wójt gminy Papowo Biskupie. Patronat honorowy objął wiceprzewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober. W tegorocznej edycji wystartowało 30 młodych rolników i uczniów szkół rolniczych.

Uczestnicy musieli zmierzyć się z pytaniami nie tylko z zakresu uprawy roślin, hodowli zwierząt czy budowy maszyn rolniczych. Potrzebna była również wiedza z zakresu prawa polskiego i unijnego dotyczącego rolnictwa. Zespół Szkół CKP w Grubnie reprezentowali: Paweł Kasperski, Maciej Pawłowski, Kamil Przeperski, Danuta Skrzypińska, Mateusz Bylica, Piotr Muszarski, Szymon Półgęsek, Tomasz Szczęch. Maciej Pawłowski uzyskał III miejsce, a Paweł Kasperski- V . Tym samym znaleźli się w gronie finalistów i wezmą udział w finale krajowym olimpiady, który zaplanowano na 15-16 marca w czasie XVIII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej w Kielcach.