Dzień Ziemi


Mniejszy ślad – to lepszy ślad. To hasło w pełni oddaje ideę obchodów Światowego Dnia Ziemi. Bowiem ich podstawowym celem jest prowadzenie edukacji ekologicznej oraz popularyzacja wiedzy o zagrożeniach życia na Ziemi (zmiany klimatyczne, susze, degradacja wód i lasów, zanieczyszczenie odpadami itp.) oraz wiedzy przyrodniczej. W tym roku w naszej szkole przygotowano specjalne proekologiczne warsztaty, wystawę oraz prelekcje.