81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim


Od kilku już lat młodzież z Zespołu Szkół CKZ w Grubnie przypomina 19 kwietnia mieszkańcom Chełmna o kolejnej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. W tym roku uczczono 81. rocznicę tego zrywu rozdając chełmnianom ulotki z krótkim rysem historycznym tego wydarzenia i żonkile symbole gwiazdy Dawida. Powstanie zorganizowało w 1943 r. kilkuset żydowskich śmiałków z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego, a nad gettem w Warszawie wywiesili dwie flagi: żydowską i polską. Przypominamy o tym wydarzeniu, bo choć zakończyło się klęską, było przykładem tego, że człowiek potrafi cenić wolność bardziej niż życie, a wszelkie próby jej ograniczenia godzą w istotę ludzkiej podmiotowości. W tym miejscu watro również podkreślić, iż przed II wojną światową mieszkała w naszym mieście nieliczna społeczność żydowską, która na skutek działań okupanta niemieckiego została wymordowana m.in. w lesie w Klamrach. Piotr Sołtysiak