Zajęcia otwarte dla gimnazjalistów


Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie serdecznie zaprasza uczniów klas III zainteresowanych dalszą edukacją w szkole ponadgimnazjalnej na „Spotkanie z ciekawymi zawodami”.

Na spotkaniu tym uczniowie w  grupach ( 12-15 osób) będą mogli zapoznać się z istotą i charakterem danego zawodu, dowiedzą się, czym zajmuje się fachowiec wybranej profesji. Pod opieką nauczyciela z naszej szkoły wezmą udział w zajęciach warsztatowych w wybranym dla siebie zawodzie

 

  • technik architektury krajobrazu
  • technik rolnik
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik hotelarstwa
  • technik ekonomista
  • technik obsługi turystycznej
  • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
  • kucharz

Dla wszystkich chętnych uczniów proponujemy także zajęcia terenowe z geografii. Uczestnicy tych warsztatów dowiedzą się m.in., jak pracować z mapą topograficzną i geologiczno-tektoniczną terenu, jak odczytywać warunki meteorologiczne czy rozpoznawać rośliny.

Szczegółowych informacji udziela p.Ewelina Domagalska

 Informacje organizacyjne:

 1. Zajęcia warsztatowe będą odbywały się dnia 22.03.2012 r. w Zespole Szkół CKP w Grubnie
 2. Zajęcia będą realizowane w godzinach 9.00 – 12.15
 3. Zespół Szkół CKP w Grubnie zapewnia opiekę nauczyciela oraz bezpłatny transport młodzieży w obydwie strony (gimnazjum – szkoła w Grubnie)
 4. Termin przesłania formularza zgłoszeniowego do udziału w warsztatach upływa dnia 16.03.2012r.
 5. Zgłoszenia prosimy przesłać na adres Zespół Szkół CKP w Grubnie, 86-212 Stolno, lub faksem 56 686 21 78
 6. Pierwszych sześćdziesięciu zgłoszonych uczestników do udziału w warsztatach otrzyma MP4.
 7. formularz zgłoszeniowy