Planeta vs. Plastik – konkurs


22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Planeta vs. Plastik”  W związku  z tym organizujemy  konkurs.

Organizatorami konkursu są nauczyciele przedmiotów zawodowych: Honorata Kopp Ostrowska, Sylwia Drążkowska-Murak, Marta Przybylska, Renata Korszla-Silver

  1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I – V Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. I. Łyskowskiego w Grubnie
  2. Konkurs polega na indywidualnym wykonaniu plakatu, makiety, modelu nawiązującego do obchodów Dnia Ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznego hasła: „Planeta vs. Plastik”
  3. Format plakatu A3 lub A2, plakatu wykonanego techniką komputerową-A4, makiety i modelu-dowolny, technika wykonania dowolna.
  4. Termin dostarczenia prac: do 19.04.2024r.
  5. Miejsce dostarczenia prac: sale: 315i, 16i, 104
  6. Nagrody: Uczniowie, którzy zostaną nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie otrzymają ocenę celującą wagi II z wybranego przedmiotu zawodowego oraz nagrody rzeczowe.

Regulamin w całości