WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 03/12/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu tapczanów do pokoi noclegowych


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 Salon Meblowy GABRYŚ, ul. Podgórna 57, 86-200 Chełmno 9 600,00 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Salon Meblowy GABRYŚ, ul. Podgórna 57, 86-200 Chełmno

z ceną:

9600,00 zł  (słownie: dziewięć tysięcy sześćset zł 00/100  )

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto