POSTĘPOWANIE NR 03/12/2023 na zakup tapczanów do pokoi noclegowych


                                                                                  Data  14.12.2023r.

 

postępowanie nr 03/12/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

  1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest zakup tapczanów do pokoi noclegowych

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

 

załącznik nr 2

załącznik nr 3- projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

załącznik nr 1