WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/12/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego na sukcesywnej dostawy papieru do drukowania, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 

Nazwa oferenta Część 1 Część 2 Część 3 Część 4
1 Firma Usługowo Handlowa „Anna”, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 1 458,53 2 423,42
2 PARTNER KLEKS SP. Z O.O.

UL. Dworcowa 7

87-100 Toruń

1 209,09
3 LOGOS S.C.

UL. M. Skłodowskiej Curie 73

87-100 Toruń

23 463,50
4 BIURO BAZAR SP. Z .O.O

Ul. Miechowska 14

85-875 Bydgoszcz

1 359,77 2 201,17 25 101,81 6 414,45

 

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

część 1 – papier do drukowania – załącznik nr 2.1,

PARTNER KLEKS SP. Z O.O., UL. Dworcowa 7, 87-100 Toruń

 

część 2 – materiały biurowe i piśmiennicze – załącznik nr 2.2,

BIURO BAZAR SP. Z .O.O, Ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

część 3 – środki czystości – załącznik nr 2.3,

LOGOS S.C., UL. M. Skłodowskiej Curie 73, 87-100 Toruń

 

część 4 – tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek – załącznik nr 2.4.

BIURO BAZAR SP. Z .O.O, Ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto