WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/05/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu komputerów


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
SALON KOMPUTEROWY BITLAND,

UL. Młyńska 7, 86-200 Chełmno

16356,96 20 119,06 96,55
InfoHelp24 Rafał Jendryczka

Ul. Szkolna 4/26, 86-200 Chełmno

15 792,63 19 424,93 100
KOBICOM Jakubowski Jakub

Klamry 39D, 86-200 Chełmno

15 907,50 19 566,23 99,28

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

InfoHelp24 Rafał Jendryczka

Ul. Szkolna 4/26, 86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt