WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 09/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego remontu pomieszczeń szkolnych


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 

1 USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE WOJD-BUD, Grubno 59E, 86-212 Stolno 74 907,00 zł
2 ZAKŁAD MURARSKI „SYSTEM”, Kolno 23, 86-200 Chełmno 76 506,00 zł
3 AM PROJECT, ul. Gen. J. Hallera 4/3, 86-200 Chełmno 75 399,00 zł

 

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE WOJD-BUD, Grubno 59E, 86-212 Stolno

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto