WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/07/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego na sukcesywną dostawę papieru do drukowania, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarki


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

Część 1 – papier do drukowania

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Biuro Bazar ul. Miechowska 14,

 85-875 Bydgoszcz

2 114,00 2 600,22 100

 

Część 2 – materiały biurowe i piśmiennicze

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Biuro Bazar ul. Miechowska 14,

 85-875 Bydgoszcz

2 032,03 2 499,40 100

 

Część 3 – środki czystości – po uwzględnieniu oczywistej pomyłki, na wniosek Wykonawcy z dnia 04.08.2023

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz 10 556,16 12 715,26 100
LOGOS S.C. UL. Skłodowskiej-Curie 73,

87-100 Toruń

10 583,20 12 751,09 99,72

 

Część 4 – tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz 2 695,17 3 315,06 100

 

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Część 1 – papier do drukowania:

Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

Część 2 – materiały biurowe i piśmiennicze:

Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

Część 3 – środki czystości:

Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

Część 4 – tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek:

Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto