WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 04/07/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu rolet do sali lekcyjnej i kuchni


W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego, w wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
OKNET-LUMIFIL

UL. Wodna 19, 86-200 Chełmno

 5 203,25 6 400,00 100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

OKNET-LUMIFIL, Wodna 19, 86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt