WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/12/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych/wyposażenia na zajęcia praktyczne i zawodowe


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 

Nazwa oferenta Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5
1 AFE Pentap

Ul. Sródmiejska 1

64-920 Piła

8 370,86 zł 1 082,40 zł
2 BIURO BAZAR SP. Z .O.O

Ul. Miechowska 14

85-875 Bydgoszcz

7 655,40 zł 968,99 zł 11 569,38 zł 4 795,77 zł 5 605,11 zł
3 Comp-Office S.C.

Ul. Żurawia 25

86-005 Murowaniec

8 334,11 zł 1 039,35 zł

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

część 1 – pomoce dydaktyczne do pracowni mechanizacji rolnictwa  – załącznik nr 2.1,

część 2 – pomoce dydaktyczne do pracowni języka obcego zawodowego – załącznik nr 2.2,

część 3 – wyposażenie toalet – załącznik nr 2.3,

część 4 – sprzęt kuchenny – załącznik nr 2.4.

część 5 – wyposażenie warsztatów szkolnych dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – załącznik nr 2.5

BIURO BAZAR SP. Z .O.O, Ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto