WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 05/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu maszyny sprzatającej


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 Agapit Sp. z o.o. sp. j., 10-302 Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 26 12 000,00 zł
2 HAERSON SP. Z.O., Morska 232, 81-006 Gdynia 13 117,96 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Agapit Sp. z o.o. sp. j., 10-302 Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 26

z ceną:

12 000,00 zł  (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100  )

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto