WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 04/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU MEBLI SZKOLNYCH DO PRACOWNI


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 Meble szkolne Olsztyn sp. z o.o., 11-042 ul. Giedajty 23C

ODDZIAŁ CEZAS TORUŃ, ul. Poznańska 168, 87-100 Toruń

      9 564,48 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Meble szkolne Olsztyn sp. z o.o., 11-042 ul. Giedajty 23C

ODDZIAŁ CEZAS TORUŃ, ul. Poznańska 168, 87-100 Toruń

z ceną:

9564,48 zł  (słownie: dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery zł 48/100  )