WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 08/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU wyposażenia do sali gimnastycznej – sprzęt sportowy


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 5 CZĘŚĆ 6
1 WITMAX Witold Szczepocki, ul. Wiślicka 12, 61-351 Poznań     4 499,00 zł      
2 KAL-SPORT Paweł Kalita, ul. Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów   2 460,00 zł                     787,20 zł      1 107,00 zł
3 Zaułek Dizajnu Marta Szlapa, ul. Gliwicka 218e, 40-860 Katowice 3 062,70 zł   6 765,00 zł      1 230,00 zł       1 476,00 zł
4 PHPU LEBA-SPORT Lech Kupran, ul. Dworcowa 62/115, 10-437 Olsztyn 2 265,66 zł 1 441,56 zł 4 514,10 zł       335,79 zł                 236,16 zł              664,20 zł
5 Kaja Kozłowscy Sp. j., ul. Św. Rocha 5/3, 15-879 Białystok 2 210,97 zł 1 544,02 zł 5 700,00 zł        390,00 zł                 471,98 zł              545,97 zł
6 KOSMAL Wojciech Kosmala, MAREZA, ul. Grabowska 20A, 82-500 Kwidzyn 2 587,18 zł 2 173,90 zł 5 580,02 zł 1 371,57 zł                 598,27 zł              876,01 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Kaja Kozłowscy Sp. j., ul. Św. Rocha 5/3, 15-879 Białystok

z ceną:

część 1 – 2210,97 zł  (słownie: dwa tysiące dwieście dziesięć zł 97/100  )

część 6 – 545,97 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć zł 97/100)

 

 

PHPU LEBA-SPORT Lech Kupran, ul. Dworcowa 62/115, 10-437 Olsztyn

z ceną:

część 2 – 1441,56 zł  (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści jeden zł 56/100  )

część 4 – 335,79 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć zł 79/100)

część 5 – 236,16 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć zł 16/100)

 

 

WITMAX Witold Szczepocki, ul. Wiślicka 12, 61-351 Poznań

z ceną:

część 3 – 4499,00 zł  (słownie: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 00/100  )