WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 4
1 BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz    18 133,75 zł        8 375,00 zł         466,17 zł
2 Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów    18 307,32 zł      4 100,82 zł           479,70 zł
3 SALTAR Group sp. z o.o., ul. Barwinek 5/26, 25-150 Kielce    23 156,40 zł        8 400,00 zł         600,00 zł
4 SHARP ELECTRONICS (Europe) GMBH SP. z o.o., Oddział w Polsce, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa        3 431,70 zł    
5 berlin.com sp. z o.o, ul. Zegdłowicza 11, 20-434 Lublin    24 707,08 zł        8 462,40 zł         287,82 zł

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

część 1 – pomoce dydaktyczne do pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej– załącznik nr 2.1,

część 3 – wyposażenie do biur administracji – załącznik nr 2.3,

BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

część 2 –  wyposażenie do sekretariatu– załącznik nr 2.2,

SHARP ELECTRONICS (Europe) GMBH SP. z o.o., Oddział w Polsce, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

 

część 4 – wyposażenie do pracowni języka polskiego – załącznik nr 2.4.

berlin.com sp. z o.o, ul. Zegdłowicza 11, 20-434 Lublin

 

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto