WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU POMOCY DYDAKTYCZNYCH


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

ZAŁ. 2.1 ZAŁ. 2.2 ZAŁ. 2.3 ZAŁ. 2.4 ZAŁ. 2.5 ZAŁ. 2.6 ZAŁ. 2.7 ZAŁ. 2.8
POMOCE DYD.  DO PRACOWNI TECHNOLOGII GASTR. NR 1 WYPOSAŻENIE DO PRACOWNI OBSŁ. KONSUM. POMOCE DYD. DO PRACOWNI FIZYKI POMOCE DO PRACOWNI MECHATRONIKI ORAZ MECHAN. ROL. POMOCE DYD. ORAZ WYPOSAŻENIE DO SAL POMOCE DO PRACOWNI MATEMAT. POMOCE DO PRACOWNI MECHATNIZACJI ROL. WYSPOSAŻ. PRAC. GASTR. NR 2
1 BIURO BAZAR, MIECHOWSKA 14, 85-875 BYDGOSZCZ 9 735,45 zł 1 120,53 zł 1 061,49 zł     1 314,87 zł 2 450,16 zł  
2 WILD BEAR, UL. KRZEMOWA 1, ZŁOTNIKI, 62-002 SUCHY LAS 8 824,02 zł 907,74 zł            
3 PAG, JANA STYKI 3, 64-920 PIŁA 9 827,70 zł 830,25 zł            
4 MARTEX, GORZESZÓW 19, 58-405 KRZESZÓW       4 844,97 zł       2 584,23 zł
5 MAC SA, WITOSA 76, 25-561 KIELCE   865,00 zł       1 380,00 zł    

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

część 1 – pomoce dydaktyczne do pracowni technologii gastronomicznej nr 1– załącznik nr 2.1,

WILD BEAR, UL. KRZEMOWA 1, ZŁOTNIKI, 62-002 SUCHY LAS

część 2 –  wyposażenie do pracowni obsługi konsumenta– załącznik nr 2.2,

PAG, JANA STYKI 3, 64-920 PIŁA

część 3 – pomoce dydaktyczne do pracowni fizyki – załącznik nr 2.3,

BIURO BAZAR, MIECHOWSKA 14, 85-875 BYDGOSZCZ

część 4 – pomoce dyd. do pracowni mechatroniki oraz mechanizacji rolnictwa– załącznik nr 2.4.

MARTEX, GORZESZÓW 19, 58-405 KRZESZÓW

część 5 – pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie do sal lekcyjnych– załącznik nr 2.5.

BRAK OFERT

część 6 – pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej – załącznik nr 2.6.

BIURO BAZAR, MIECHOWSKA 14, 85-875 BYDGOSZCZ

część 7 – pomoce dydaktyczne do pracowni mechanizacji rolnictwa – załącznik nr 2.7.

BIURO BAZAR, MIECHOWSKA 14, 85-875 BYDGOSZCZ

część 8 – wyposażenie do pracowni technologii gastronomicznej nr 2– załącznik nr 2.8,

MARTEX, GORZESZÓW 19, 58-405 KRZESZÓW

 

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto