WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/09/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU PROJEKTORÓW MULTIMEDIALNYCH WRAZ Z MONTAŻEM w ramach Rządowego programy „Aktywna tablica”


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
UNISYSTEM Sp. j., ul. Bydgoska 104, 87-100 Toruń 14 227,64 17 500,00 98,29
COPYBOX Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń 13 983,74 17 200,00 100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

COPYBOX Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt

 

Zakup realizowany ze środków budżetu państwa  w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024  – „Aktywna tablica” w roku 2023.