Wspomnienie o Janie Kensiku


Dnia 26 września 2023 r. zakończył się niezwykle ważny rozdział życia naszej szkoły. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Jan Kensik, nasz wieloletni kolega, nauczyciel i trener młodzieży.

Zbyt szybko odszedł. Miał jeszcze wiele marzeń i planów do zrealizowania. Cieszył się, że jego lekkoatleci i uczniowie szkoły będą mieli nowy stadion z prawdziwego zdarzenia. Jak powiedział jeden z Jego wychowanków: Trener Kensik zawsze przedkładał dobro młodzieży nad swoje potrzeby. Poświęcił dla rozwoju lekkoatletyki regionalnej, jak i krajowej, bardzo wiele, o czym świadczą niezliczone sukcesy Jego wychowanków. Pamiętają o nim liczni zawodnicy, którzy zawdzięczają swoje świetne rezultaty Jego uporowi, pasji i profesjonalnemu warsztatowi pracy.

Uczniowie naszej szkoły wspominają, że dyscyplina na lekcjach wychowania fizycznego u Pana Kensika zawsze była priorytetem i do swojej pracy podchodził z pełnym zaangażowaniem. Jeden z absolwentów przyznaje, że on i jego koledzy przyszli do szkoły w Grubnie jako chłopcy, ale kończyli edukację jako mężczyźni, między innymi dzięki dyscyplinie na zajęciach wychowania fizycznego.

Jan Kensik był postacią charyzmatyczną. Żadna akademia, w której pojawiały się parodie nauczycieli, nie mogła obyć się bez Jego charakterystycznych powiedzonek i specyficznego sposobu prowadzenia zajęć. Wszystko to absolwenci wspominają z rozrzewnieniem i szacunkiem.

Koleżanki i koledzy z pracy mówią, że żył sportem i chętnie o nim rozmawiał. Zachęcał innych do aktywności fizycznej i sam, póki starczało mu sił, wsiadał na rower lub chodził z kijkami. Wszyscy pamiętają zacięte mecze siatkówki, które rozgrywał z kolegami ze szkoły, ale też uczniami, przygotowując ich do zawodów sportowych. Zawsze wracali z pucharami.

Nasza szkoła była Jego pierwszym miejscem pracy zaraz po studiach, pierwszym i … niestety ostatnim.

Będzie nam bardzo brakowało śp. Jana Kensika.

BIOGRAM

Jan Kensik urodził się 23 października 1956 roku w Chełmnie. W latach 1971-1976 uczęszczał do Państwowego Technikum Rolniczego w Grubnie. Trenował też w Klubie Sportowym
„Nadwiślanin”. Ukończył Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Gdańsku w 1980 roku. W trakcie studiów należał do AZS-u.

Od 1 września 1980 roku rozpoczął pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Grubnie jako nauczyciel wychowania fizycznego. Nieprzerwanie 43 lata związany był ze szkołą w Grubnie. Na
początku pracy zawodowej założył i objął opieką drużynę ZHP. Pracował także w Zespole Szkół Mechanicznych w Chełmnie oraz w Katolickim Liceum Księży Pallotynów w Chełmnie.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i sportowej otrzymał liczne nagrody:
– nagrody organu prowadzącego: Nagroda Zarządu Powiatu w roku 2001, 2016
– nagrody dyrektora szkoły w roku 1993, 1995, 2000, 2004, 2008, 2010, 2013, 2018
– nagroda Kuratora Oświaty w roku 1985
– nagroda Ministra Edukacji Narodowej w roku 2004 i w 2011

Inne nagrody:
– nagroda Wojewody Toruńskiego w roku 1992 i 1994
– nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2011
– nagroda Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w roku 1995 i 1998
– Medal Komisji Edukacji Narodowej w roku 1998
– Medal Złoty za Długoletnią Służbę w roku 2014
– Brązowy Krzyż Zasługi w roku 1988