Lokalna historia jest ciekawa


Młodzież z naszej szkoły wzięła udział w zajęciach terenowych z przewodnikiem z Muzeum Ziemi Chełmińskiej panią Anną Grzeszną – Kozikowską. Celem wycieczki było poznanie kilku aspektów historii lokalnej. Jako pierwsze odwiedziliśmy miejsce straceń ludności polskiej jesienią 1939 r. w lesie w Klamrach, gdzie Niemcy dokonali mordu na cywilach, rozstrzeliwując ich w tzw. dołach śmierci. Następnie w 1944 r. okupant wydobył ciała ofiar i spalił je w celu zatarcia śladów zbrodni. Przy pomniku uczniowie wysłuchali opowieści o zbrodni, terrorze lat wojny i nierozliczeniu większości sprawców tego mordu po wojnie.

Następnym punktem wyprawy była wieś Wielkie Łunawy, gdzie młodzież udała się pod krzyż upamiętniający miejsce zbrodni dokonanej na 21 cywilach i 2 żołnierzach Wojska Polskiego w 1939 r. przez niemieckich nazistów. W Wielkich Łunawach uczniowie byli też na cmentarzu mennonickim z XVIII w., na którym pochowani są członkowie tej protestanckiej wspólnoty religijnej, którzy od XVI w. osiedlali się na ziemiach północnej Polski, zajmując się melioracją gruntów i rolnictwem. Ich barwna obecność tworzyła wielokulturową mozaikę tych ziem. Oboma tymi miejscami w Wielkich Łunawach opiekuje się miejscowy sołtys pan Kiljan. Po raz kolejny okazało się, że historia naszej małej lokalnej ojczyzny jest ciekawa, choć niestety mało znana.

Piotr Sołtysiak