Ślubowanie klas pierwszych


19 września w naszej szkole obchodziliśmy święto Ignacego Łyskowskiego, patrona placówki. Uroczystość połączona była z nader ważnym wydarzeniem, bowiem tego dnia w szeregi naszej szkolnej społeczności oficjalnie weszli uczniowie klas pierwszych. Uroczystemu ślubowaniu towarzyszyła podniosła atmosfera.  Mamy nadzieję, że uczniowie klas pierwszych zaaklimatyzowali się już w naszej szkole i że chętnie będą do niej uczęszczać