17 września 1939 r. sowiecka agresja na Polskę


„17 września 1939 r. około godziny czwartej nad ranem Związek Sowiecki zbrojnie zaatakował Polskę. W ten sposób Stalin wywiązał się z sierpniowego, tajnego porozumienia z Hitlerem (pakt Ribbentrop-Mołotow), które przewidywało wspólną agresję na Rzeczpospolitą, zajęcie i podział jej terytorium oraz faktyczną likwidację państwa polskiego. III Rzesza i ZSRS na przestrzeni nieco ponad 2 tygodni zapoczątkowały w ten sposób wybuch II wojny światowej”.

(źródło: https://muzeum1939.pl/17-wrzesnia-1939-r-zwiazek-sowiecki-zbrojnie-zaatakowal-polske/timeline/785.html)