Dzień bez samochodu – konkurs


22 września jest dniem bez samochodu. Dlatego namawiamy wszystkich, by do szkoły przyjechać na rowerze, hulajnodze, wrotkach, rolkach lub przyjść pieszo. Pozwólmy Ziemi odpocząć od spalin, poza tym na pewno dzięki temu będziemy zdrowsi. Ponadto ogłaszamy plastyczno-graficzny konkurs. Praca powinna zawierać Waszą wizję Grubna jako szkoły bez samochodu lub w ogóle wizję życia bez samochodu. Projekt ma być promocją życia w zgodzie z naturą, propagować ekologiczne podejście do naszej obecności na Ziemi. Możecie przygotować plakaty lub projekt graficzny (projekt graficzny należy przesyłać w formie pliku zamkniętego .jpg, .png, lub .pdf jednak koniczne jest posiadanie pliku źródłowego do ewentualnego wykorzystania (.psd, .cdr). Prace dostarczacie do Pana Piotra Sołtysiaka (projekty graficzne wysyłamy na monika.osmialowska@grubno.pl) do 6 października.