WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/07/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU DWÓCH SZTUK DRZWI WEJŚCIOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM


W wyznaczonym terminie tj. do dnia 01.082023, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
OKNET-LUMIFIL, UL. Wodna 19, 86-200 Chełmno 15 453,50 19 007,81 100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

OKNET-LUMIFIL

uL. Wodna 19, 86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt