WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/01/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego remontu pomieszczeń szkolnych


W wyznaczonym terminie tj. do 10.02.2023, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Zakład Murarski „SYSTEM”, Sławomir Dynia, Kolno 23, 86-200 Chełmno 41 400,00 50 922,00 88,69
Usługi Remontowo-Budowlane WOJD-BUD, Wojciech Dajewski, Grubno 59E, 86-212 Stolno, 36 719,02 45 164,39 100
AM PROJECT, Michał Mikołajczyk, ul. Gen. J. Hallera 4/3, 86-200 Chełmno 36 750,00 45 202,50 99,91

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Usługi Remontowo-Budowlane WOJD-BUD

Wojciech Dajewski

Grubno 59E, 86-212 Stolno

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt