WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/06/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego WYKONANIA MEBLI NA WYMIAR WDŁ. ZAŁĄCZNIKA


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
DOMEL Krzysztof Domachowski, Jeleniec, 86-221 Zegartowice 20 320,00 22 047,20 97,97
PERFEKT – MEBLE, Piotr Szymański, Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno 21 600,00 21 600,00 100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

PERFEKT – MEBLE Piotr Szymański, Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt