WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/03/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania mebli na wymiar wdł. załacznika


W wyznaczonym terminie tj. do dnia 24.03.2023, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
PERFEKT – MEBLE, Piotr Szymański, Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno 22 000,00 22 000,00 100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

PERFEKT – MEBLE

Piotr Szymański

Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena – wynik 100 pkt