WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/05/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego REMONTU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH


1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń szkolnych:

  • remont Sali lekcyjnej 202 na II piętrze w budynku szkoły wraz z materiałem,
  • remont pokoi noclegowych nr 308 oraz 332 na II piętrze w budynku internatu wraz z materiałem.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 02.05.2023 na kwotę: netto: 24 000 zł,  słownie zł: dwadzieścia cztery tysiące zł 00/100

3. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie http://grubno.pl, , dnia 04.05.2023r.

4. Zapytanie ofertowe zostało przekazane następującym Wykonawcom*: www.grubno.pl

5. W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Zakład Murarski „SYSTEM” Sławomir Dynia, Kolno 23, 86-200 Chełmno 23 650,00 28 069,50 94,74
Usługi Remontowo-Budowlane WOJD-BUD Wojciech Dajewski, Ul. Grubno 59E, 86-212 Stolno 22 400,00 26 592,00 100
AM PROJECT MICHAŁ MIKOŁAJCZYK, Ul. Gen. J. Hallera 4/3, 86-200 Chełmno 23 500,00 27 960,00 95,11

6. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Usługi Remontowo-Budowlane WOJD-BUD Wojciech Dajewski, Grubno 59E, 86-212 Stolno

7. Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt