Zbiórka charytatywna dla Arka


Organizujemy kolejną akcję charytatywną. Tym razem chcemy pomóc Arkowi, który żyje z wadą serca. Nie chodzi sam, ale dzięki ćwiczeniom  już się  pionizuje i przy pomocy innych robi kilka kroków. Bardzo nam zależy, aby mógł dalej się rozwijać i robić w swoim tempem postępy. Dlatego rehabilitacja Arka jest tak ważna. Możecie pomóc.

https://www.ubraniadooddania.pl/campaigns/1649