Konkurs Zakochani w sztuce, czyli żywe obrazy


Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w konkursie Żywe obrazy. Poniżej regulamin konkursu.

Regulamin konkursu „Zakochani w sztuce, czyli żywe obrazy”

1. Cele konkursu:

– przybliżenie wiedzy na temat artystów oraz ich dzieł,

– rozwijanie wyobraźni twórczej,

– stosowanie kreatywnych rozwiązań i zachęcanie do własnych interpretacji dzieła malarskiego,

– doskonalenie wiedzy dotyczącej kompozycji dzieła malarskiego i fotograficznego oraz możliwości zastosowania jej w praktyce.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS CKZ w Grubnie.

3. Wyboru dzieła malarskiego dokonuje uczestnik.

4. Zadaniem uczestników jest:

a) wykonanie pracy konkursowej, którą stanowi fotografia przedstawiająca „żywy obraz”, czyli

scenę odzwierciedlającą jedno z wybranych dzieł malarskich,

b) ukazanie postaci uwidocznionej na znanym obrazie poprzez odwzorowanie jej mimiki,

ubioru, fryzury czy dobór odpowiednich rekwizytów,

  1. zainscenizowanie wybranego obrazu malarskiego dowolnego artysty w taki sposób, by odzwierciedlał malarski oryginał;

  2. wykonanie zdjęcia obrazującego efekt końcowy pracy oraz wysłanie go na adres e-mail: dorota.pstrag@grubno.pl w formacie JPG. Minimalna rozdzielczość zdjęcia powinna wynosić 300 dpi.

5. Zdjęć nie należy retuszować, korzystać z programów do zdjęć i grafiki, poprawiających ich jakość.

6. Opis zdjęcia powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, klasa, autor i tytuł obrazu.

7. Osoby przesyłające prace konkursowe (zdjęcia) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć na wystawie konkursowej oraz na stronie internetowej szkoły i w szkolnych mediach społecznościowych.

8. Kryteria oceny pracy konkursowej:

a) wierne odwzorowanie oryginalnego obrazu,

b) użycie rekwizytów, kostiumów, dopasowanie tła oraz oświetlenia,

c) walory artystyczne fotografii.

TERMIN PRZESŁANIA ZDJĘĆ UPŁYWA 19 MAJA 2023 ROKU.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki konkursu – panie polonistki.

Przykładowa praca ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce https://ug.lubin.pl/zywe-obrazy-niezwykly-projekt-w…/