Łączy nas pamięć – 80. rocznica powstania w getcie warszawskim


W dniu 19 kwietnia młodzież z Zespołu Szkół CKZ w Grubnie rozdawała mieszkańcom Chełmna żonkile i ulotki informujące o 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia 1943 r. Żydzi z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego podjęli nierówną walkę z okupantem niemieckim. Zrobili to po to, jak mówił Marek Edelman, jeden z dowódców powstania, by mieć wpływ na własną śmierć, gdyż inaczej umiera się z bronią w ręku a inaczej na kolanach. Rozdawane żółte kwiaty, symbole szacunku i pamięci, miały przypomnieć mieszkańcom Chełmna, że bojownicy żydowscy byli obywatelami państwa polskiego i nad gettem wywiesili dwie flagi: żydowską i polską. Nam współczesnym w czasie wojny w Ukrainie miały również przypominać, że jakakolwiek forma zniewolenia drugiego człowieka czy narodu jest początkiem zła i może prowadzić do strasznych następstw.  Piotr Sołtysiak