Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki

 

„Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – III”

to projekt wdrażany w ramach Działania 9.2 PO KL

mający na celu poprawę atrakcyjności i podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w zakresie rozszerzenia i modernizacji oferty edukacyjnej dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu chełmińskiego w latach 2011/2012.

 

Projekt jest realizowany przez Powiat Chełmiński w partnerstwie z:
Gminą Unisław,
Teresą Synik – organ prowadzący CED.

 

Grupę docelową stanowią uczniowie następujących szkół:

– Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie,
– Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie,
– Zespołu Szkół Zawodowych w Unisławiu,
– Centrum Edukacji Dorosłych w Chełmnie.

W ramach projektu zaplanowano:
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
• Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych,
• Zajęcia praktyczne,
• Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
• Współpracę szkół z pracodawcami i instytucjami rynku pracy,
• Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,
• Organizację wycieczek zawodoznawczych i edukacyjnych,
• Zajęcia w ramach programu promującego godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

W ramach projektu zostanie  również zakupiona obudowa dydaktyczna m.in.: sprzęt RTV, sprzęt AGD, podręczniki oraz materiały piśmiennicze i papiernicze.
Okres realizacji Projektu – od 1października 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.
Wartość Projektu – 467 281,00 PLN ( z czego dofinansowanie wynosi 397 188,85 PLN).

 

 

 

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.