Pan Kurator gratuluje


29 marca 2023 r. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik spotkał się w siedzibie Kuratorium z 9 zwycięzcami I edycji konkursu „Zawodowiec Roku 2022„ – nauczycielami ze szkół branżowych i techników województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczycielom towarzyszyli dyrektorzy szkół. Oczywiście nie zabrakło silnej reprezentacji naszej szkoły, jako że aż trzy nauczycielki zostały zaproszone na to spotkanie: Sylwia Drążkowska-Murak (Zawodowiec Roku 2022), Honorata Kopp-Ostrowska (wyróżnienie), Monika Ośmiałowska (wyróżnienie) w towarzystwie Pani Dyrektor Doroty Żulewskiej.

Podczas spotkania nauczyciele dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi swoich pasji. Z zaangażowaniem przedstawiali przykłady dobrych praktyk w kształceniu branżowym, sposoby wsparcia uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań. Był też czas na podsumowanie i zaprezentowanie osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych w obszarze kształcenia branżowego.

Pani Dyrektor Dorota Żulewska, biorąc udział w dyskusji dotyczącej zanikania i budowania relacji między uczniami podczas przerw szkolnych, wspomniała o naszej Szkolnej Lidze Szachowej, dzięki której uczniowie spędzają wolny czas, grając w szachy i poznając uczniów z innych klas.

Wyróżnieni nauczyciele otrzymali z rąk Pana Kuratora Listy Gratulacyjne i drobne upominki.