Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i historyczna gra terenowa


W tym tygodniu młodzież z naszej szkoły na zaproszenie radnej pani Katarzyny Lubańskiej wzięła udział w lekcji na temat samorządu, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. Razem z naszymi byli również uczniowie z LO i KLO w Chełmnie. Na spotkaniu pan wicemarszałek Zbigniew Sosnowski i pani Lubańska przedstawili młodzieży idee samorządowości, zasady funkcjonowania urzędu marszałkowskiego i zadania jakimi się ten urząd zajmuje. Pan marszałek przedstawił skład polityczny sejmiku, ilość posłów, a także przybliżył uprawnienia przewodniczącej sejmiku. Odpowiadał na pytania o upolitycznienie sejmików, a także przybliżył techniczne szczegóły głosowania jakie się odbywa na sali, w której byliśmy zgromadzeni.   Nasi uczniowie, Tymoteusz Jakubowski z 1 TG i Jakub Sołtys z 3 TMŻ za poprawne odpowiedzi na temat funkcjonowania samorządu zadane przez pana Sosnowskiego otrzymali nagrody w postaci plecaków. W dalszej części toruńskiego wyjazdu uczniowie wzięli udział w historycznej grze terenowej, podczas której mieli znaleźć kilka punktów na toruńskiej starówce i odpowiedzieć na pytania o zabytki z grodu Kopernika. Za możliwość wyjazdu chciałbym podziękować radnej pani Katarzynie Lubańskiej i Annie Olszewskiej z LO w Chełmnie.

Piotr Sołtysiak