Wizyta w IPN w Bydgoszczy i na cmentarzu ofiar komunistycznego terroru


Podczas kolejnego spotkania w bydgoskim IPN uczniowie biorący udział w projekcie ”Łączka” dotyczącym upamiętniania ofiar totalitarnych systemów mieli okazję posłuchać wykładu pani antropolog dr Doroty Lorkiewicz – Muszyńskiej, pracowniczki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Celem tego spotkania było uświadomienie uczestnikom projektu złożoności prowadzonych przez różnych badaczy prac i ich niemal detektywistycznego charakteru. Pani Lorkiewicz pokazywała uczniom zdjęcia odkrytych w Poznaniu w Parku Heweliusza szczątek ofiar z okresu II wojny światowej i czasów tuż po niej. Przedstawiała proces rekonstrukcji, identyfikacji płci i określania powodów ich śmierci. W dalszej części zajęcia maiły charakter terenowy. Uczniowie z panią dr Alicją Paczoska – Hauke i panią dr Kamilą Churską z IPN w Bydgoszczy udali się pod budynek aresztu śledczego przy Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy i zapalili znicz pod krzyżem upamiętniającym ofiary stalinowskich zbrodni.  Następnie udali się na cmentarz przy ul. Kcyńskiej, gdzie pani Alicja Paczoska opowiedziała historię tego miejsca i własnych badań poszukiwawczych. Dowiedzieliśmy się o tym jak rodziny ofiar komunistycznego terroru walczyły o prawdę, o tym, gdzie są pochowani ich bliscy. Pani doktor opowiedziała o ufundowaniu tablicy na murze cmentarza i kolejnych latach poszukiwań, analiz dokumentów, wspomnień, relacji i osobistych spotkań ze świadkami i rodzinami zamordowanych. Pani Paczoska pokazywała nam na terenie cmentarza miejsca, w których dokonywano ekshumacji, a także miejsca, gdzie jeszcze wg jej wiedzy prawdopodobnie są pochowani żołnierze antykomunistycznego podziemia, których z różnych powodów nie udało się jeszcze ekshumować. Uczestnicy projektu, w tym nasi uczniowie zapalili również znicze pod pomnikiem i przy grobach żołnierzy podziemia niepodległościowego, znajdującym się na  bydgoskiej ”Łączce” przy wejściu na  cmentarz przy ul. Kcyńskiej.

Piotr Sołtysiak