Wizyta w IPN w Bydgoszczy


Podczas drugiej wizyty w IPN w Bydgoszczy sześcioro naszych uczniów miało okazję wysłuchać wykładu pana dr. Dawida Kobiałka pt. ”Archeologia zbrodni – badania naukowe miejsc kaźni z okresu II wojny światowej na Pomorzu Gdańskim”. Szczególnie przyjmująca była opowieść o pracach badawczych w Dolinie Śmierci w Chojnicach. Pan dr Kobiałka mieszkał nieopodal tego miejsca i znał je od dziecka, nie wiedział jednak, że już jako dorosły człowiek i naukowiec będzie badał te miejsca niemieckich zbrodni.

Udało mu się razem ze współpracownikami w trzech dołach  grobowych odkryć prawie tonę ludzkich kości i ustalić tożsamość dwóch zamordowanych tam przez hitlerowskich zbrodniarzy kobiet. Patrząc na pracę archeologów uczniowie mogli uzmysłowić sobie ogrom prac i trud jaki trzeba włożyć w zlokalizowanie miejsca kaźni, odkrycie szczątek, a następnie przeprowadzenie próby ich identyfikacji.  Wiedza ta kształtowała świadomość trudności jakie napotykają różni badacze zajmujący się upamiętnianiem ofiar totalitarnych systemów i pokazywała wartość ich trudnej i mozolnej pracy. Dowiedzieli się również o konieczności współpracy naukowców z różnych dziedzin i interdyscyplinarnym charakterze tych badań. Wszystko to razem pozwoliło im spojrzeć pełniejszym wzrokiem na ogrom i złożoność podejmowanych badań. W drugiej części spotkania nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach, które poprowadził pan Piotr Wiejak z Referatu Edukacji Narodowej IPN w Bydgoszczy, które były poświęcone przygotowaniu etiudy filmowej w ramach projektu ”Łączka”, w którym uczestniczą.  Uczniowie poznali zasady przygotowania i kryteria oceniania takiej pracy,  a także obejrzeli kilka nagrodzonych w poprzednich latach.

Piotr Sołtysiak