Dzień bez wulgaryzmów


Wyniku konkursu „Dzień bez wulgaryzmów”: 1 miejsce, Kamil Marczak IV TGiPC, 2 miejsce Amelia Nieduża, klasa IIITAR, 3 miejsce Adam Lisewski, klasa IVTHR, Tomasz Bilewicz, klasa I TGiPC. Zwycięskie wiersze poniżej.

I miejsce

„O polszczyźnie”

Tyle piękna ma w sobie dziadów polszczyzna.
Nie dorówna jej wszakże żadna obczyzna.
Niejednakowe spojrzenia, myśli dwuznaczne,
Takież jest moje spojrzenie baczne:
Iż każdy Ciebie, o polszczyzno kochał będzie,
I wszyscy Mazurka zaśpiewamy równi w rzędzie.

Autor: Kamil Marczak IV TGiPC

 

II miejsce

Gdy złe emocje tobą targają

To wulgaryzmy w wyciszeniu nie pomagają.

Spróbuj Koleżanko, Kolego

Znaleźć słów kilka z języka polskiego

Takich, które stan ducha wyrażają,

A słuchacza ucha nie okaleczają.

 

Autor: Amelia Nieduża, klasa IIITAR

 

III miejsce – 2 prace równorzędne

 

Wszystkie słowa wstydu godne

Nie tylko są nieroztropne

Acz używanie ich winno by wstrzymane,

Gdyż nie przystaje ani panom

Ani tym szczególnie, pięknym damom.

 

Autor: Adam Lisewski, klasa IVTHR

 

Sto dwadzieścia trzy lata pod zaborami byliśmy.

Po polsku mówić nie mogliśmy.

Więc nie przeklinaj Polaku drogi.

Bądź zawsze dumny z ojczystej mowy.

Piękno jest w tobie i w twojej mowie.

 

Autor: Tomasz Bilewicz, klasa I TGiPC