WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/10/2022 w trybie zapytanie ofertowego polegającego na wykonaniu remontu pomieszczeń szkolnych


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Zakład Murarski „SYSTEM”, Sławomir Dynia, Kolno 23, 86-200 Chełmno 40 900,00 49 497,00 96,79
Usługi Remontowo-Budowlane WOJD-BUD, Wojciech Dajewski

Ul. Poprzeczna 18, 86-200 Chełmno

39 500,00 47 910,00 100
PIOTR BUDOWNICZY, Piotr Urbański, Ul. Łąkowa 17, 86-200 Chełmno 41 600,00 50 448,00 94,96

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Usługi Remontowo-Budowlane WOJD-BUD, Wojciech Dajewski, Ul. Poprzeczna 18, 86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena – wynik 100 pkt