41 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce


13 grudnia 1981 r. gen. Wojciech Jaruzelski wprowadził w Polsce stan wojenny. Trwał on do 22 lipca 1983 r. i celem jego uchwalenia było rozbicie „Solidarności” i utrzymanie się przez komunistów przy władzy. W efekcie wprowadzenia stanu wojennego tysiące działaczy opozycji zostało internowanych, wprowadzono godzinę milicyjną, a na ulicach pojawiły się czołgi, transportery opancerzone i patrole MO uzbrojone w broń długą. Zostały również wyłączone telefony, co przyczyniło się m.in. do tego, że nie można było zadzwonić po karetkę pogotowia czy straż pożarną, gdy istniała taka potrzeba. Wielu historyków zwraca uwagę na ten fakt, przypominając, że tego typu działanie przyczyniło się w sposób pośredni do zwiększenia liczby ofiar stanu wojennego, których niestety nigdy nie policzono, ponieważ nie prowadzono w tym zakresie żadnych statystyk. Najkrwawszym wydarzeniem stanu wojennego była masakra w Kopalni Wujek w Katowicach 16 grudnia gdzie zginęło 9 górników. Gen. Jaruzelski nigdy nie poniósł odpowiedzialności za wprowadzenie stanu wojennego i zatrzymanie procesu przemian demokratycznych na niemal całą dekadę.

Piotr Sołtysiak