WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/11/2022 W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na ustabilizowanie dostępu kablowego do Internetu w budynku szkoły ZS CKZ Grubno wraz z ujednoliceniem i ustandaryzowaniem a także konfiguracją urządzeń sieciowych na bieżącej strukturze kablowej sieci LAN oraz przygotowaniem do przyszłego przyłączenia operatora internetowego na łączu światłowodowym


Grubno, 02.12.2022r.

 

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
F.P.H.U. „RADIO SYSTEM” Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń,

ul. Chrobrego 117, 87-100 Toruń

34 299,42 42 188,28 94,81
InfoHelp24 Rafał Jendryczka,

ul. Szkolna 4/26, 86-200 Chełmno

32 520,33 40 000,00 100
SALON KOMPUTEROWY BITLAND,

ul. Młyńska 7, 86-200 Chełmno

35 869,93 44 120,00 90,66

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

InfoHelp24 Rafał Jendryczka, ul. Szkolna 4/26, 86-200 Chełmno

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt