Akcja Krokus jako forma pamięci o ofiarach Holokaustu


Po raz kolejny nasza młodzież, tym razem z klasy 1 TM, posadziła cebulki żółtych krokusów ułożone w kształcie gwiazdy Dawida dla upamiętnienia dziecięcych ofiar Holokaustu. Zagłada została dokonana przez Niemców podczas II wojny światowej i nasza akcja ma o niej przypomnieć i upamiętnić wszystkie ofiary tej zbrodni, również te, które pochodziły z Chełmna. Wiosną jak co roku planowane jest też uczczenie pamięci wybuchu powstania w getcie warszawskim przez rozdawanie mieszkańcom Chełmna żonkili i ulotek informacyjnych o walce Żydów w warszawskim getcie w 1943 r. Piotr Sołtysiak